• Maak Kennis
    met het Nederlands Jazz Archief en ontvang vrijblijvend het gratis kennismakingspakket.
  • Word Vriend
    van het Nederlands Jazz Archief en lees 4 keer per jaar Jazzbulletin.
  • Doneer
    en ondersteun onze activiteiten om de jazzgeschiedenis levend te houden.

CD: Loek Dikker Love Cry and Super Nimbus

16,5018,00

Vrienden van het Jazz Archief krijgen korting.
Geef hier aan of u Vriend bent van het Jazz Archief.

Het NJA presenteert in samenwerking met pianist/componist Loek Dikker en bassist/componist Wim Essed een speciale cd-uitgave van dit volkomen obscuur gebleven album uit 1970.
De Loek Dikker Groep trad toen wekelijks op in meditatiecentrum De Kosmos (voorheen Fantasio) te Amsterdam. Dit album verscheen op het label van Stichting Jazz Werkgroep onder auspiciën van Herbert Noord.

Ruim 54 jaar later stelt deze cd-uitgave de geïnteresseerde luisteraar in staat kennis te nemen van deze unieke verbindende schakel tussen impro-jazz en moderne gecomponeerde muziek.
Met: Loek Dikker, Erik-Jan Kromhout, Aimée Versloot, Wim Essed, Ralph de Jongh en Pierre Courbois.

Clear
SKU: NJA2402-CD Categories: ,

Het NJA verzorgt samen met Loek Dikker zelf thans een CD-uitgave van het album Love Cry and Super Nimbus. Bassist Wim Essed verklaart dit initiatief desgevraagd nader.

Deze Loek Dikker Groep heeft met Love Cry and Super Nimbus in de betrekkelijk korte bestaansperiode jammerlijk gefaald in het genereren van populariteit onder kenners en volgers van de contemporaine golf van revolutionaire ‘Umwertung aller bis dann dagewesener Klänge’. Terwijl men toch op zijn minst enige nieuwsgierige belangstelling zou mogen verwachten voor de alternatieve aanvliegroute die het gezelschap zich toe-eigende teneinde het gestelde doel te verwezenlijken.

Een absentie van goudgelakte, daarmede aan de Mammon refererende toeter-instrumenten sprong direct in het oog, om nog maar te zwijgen over de onmiskenbare referenties aan bepaalde in de toenmalige moderne muziekpraktijk voorkomende klankvoorstellingen. Interessant is dat het enige door de longen aangedreven instrument een door Ralph de Jongh met verve aangeblazen originele Tibetaanse langeafstands-hoorn betreft. Zeer ongewoon!
Desalniettemin tendeerde het gemiddelde bezoekersaantal tijdens de wekelijkse concerten in De Kosmos (voorheen Fantasio) ruw geschat richting nul, met als meest frequente gast de New Yorkse muzikaal experimentator B. Greene, dewelke als een Walter de Rochebrune avant-la-lettre enkele kavels verderop in een tuinhuisje resideerde en tijdens zijn bezoek nimmer zijn tot over de enkels reikende, mottige bontjas af placht te leggen.

Inmiddels worden de thans (nog) levende kenners en belangstellenden in staat gesteld middels een handzame heruitgave zichzelve een beeld te vormen van de ruim vierenvijftig jaar geleden ontstane klankwereld.
Ervan uitgaande dat het geknechte proletariaat toentertijd door ons toedoen geen millimeter uit het kapitalistische moeras is verheven, hopen wij thans toch voorzichtig op een positiever resultaat.

Wim Essed, bassist, componist en co-producer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CD: Loek Dikker Love Cry and Super Nimbus”

Your email address will not be published. Required fields are marked *