• Maak Kennis
    met het Nederlands Jazz Archief en ontvang vrijblijvend het gratis kennismakingspakket.
  • Word Vriend
    van het Nederlands Jazz Archief en lees 4 keer per jaar Jazzbulletin.
  • Doneer
    en ondersteun onze activiteiten om de jazzgeschiedenis levend te houden.

Gepubliceerd op 5 July 2017 door jan brouwer

Het droevige bericht heeft ons bereikt dat Herman Openneer op 2 juli is overleden, 82 jaar oud. Hij was een van de oprichters van het Nederlands Jazz Archief en jarenlang het gezicht en de drijvende kracht van de organisatie. Herman Openneer speelde een hoofdrol bij het opzetten en uitbouwen van onze collectie en stond als vraagbaak talloze bezoekers van het archief onvermoeibaar te woord. Ook vulde hij vele pagina’s in het Bulletin van het NJA met waardevolle historische beschouwingen.
In het komende nummer van Jazz Bulletin, waarvan Herman Openneer ereredacteur was, zullen wij uitvoeriger stilstaan bij zijn leven en werken.

Ondertussen hebben zowel NRC als de Volkskrant aandacht besteed aan NJA-oprichter en -vraagbaak.